portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

in de kijker

september 2017 (2)

migratie
(c) 11.be

11.11.11 Campagne 2017: voor een humaan migratiebeleid

Zaterdag 16 september werd de nieuwe 11.11.11-campagne gelanceerd in de Roma te Antwerpen.

Dit jaar wil 11.11.11 inzetten op een humaan migratiebeleid. De campagnevoerders willen onder andere dat de structurele oorzaken van migratie aangepakt worden en er op een eerlijke en correcte manier over migratie wordt gepraat.

Op de campagnesite vind je pakkende getuigenissen, een verhelderend feitenboekje en inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Migratie houdt zowel van de zijde van de migrant, als de zijde van de ‘dominante cultuur’ bepaalde verwachtingen in. Willen we in het kader van migratie voornamelijk de ander(e cultuur) integreren of assimileren? Het blijkt steeds een centraal moreel en politiek vraagstuk te zijn.

Als je met dit thema aan de slag wil gaan is het ook steeds interessant om de actualiteit erbij te halen, bijvoorbeeld de recente uitspraken van Theo Francken en de vele reacties daarop, en een kijkje te gaan nemen in de database van WLE-Digimores.



Vrijdenkers op de vlucht

Elk jaar maakt IHEU, de internationale humanistische organisatie ‘International Humanist en Ethical Union’, haar ‘Freedom of thought report’ op waarin zij de resultaten publiceert van haar jaarlijks onderzoek naar discriminatie en vervolging van niet-religieuzen wereldwijd. In veel landen zijn vrijdenkers genoodzaakt om te vluchten voor vervolging omwille van hun overtuigingen. Bekijk hier de trailer van de Nederlandse reportage Ongelovig - vrijdenkers op de vlucht:


Migratie door een psychosociale bril

Ook al biedt migratie het uitzicht op een veiliger en beter bestaan, migreren verloopt niet zonder ingrijpende veranderingen voor de migrerende persoon. In de eerste plaats vraagt het van de migrant een grote mate van flexibiliteit om zich aan vele gelijktijdige veranderingen aan te passen: een andere leefomgeving, maatschappijstructuur, sociale status etc.

Stan Maes wijst ons erop dat voor elke individuele migrant, migratie een persoonlijk en dus psychologisch probleem is waarvoor begeleiding noodzakelijk is. Vrijwel alle migranten hebben in bepaalde mate last van één of meerdere van de volgende symptomen, die typisch zijn voor acculturatiestress: angstige gevoelens, droefheid, prikkelbaarheid en onrust, slaapproblemen, gevoelens van isolement en eenzaamheid, heimwee, verlaagd gevoel van eigenwaarde, concentratieproblemen, irreële angst voor mensen, etc. (Shiraev & Levy, 2010). Omdat aan de basis van de migratie meestal ernstige problemen liggen (oorlog, vervolging, confrontatie met dood en armoede …) en het migratieproces zelf erg stresserend en soms zelfs levensbedreigend is – ook in het geval van gewilde migratie – maakt dat migranten kwetsbaarder zijn voor allerlei psychologische stoornissen. (Helman 2007)

Wel zijn er factoren die migranten voor negatieve psychosociale consequenties kunnen beschermen. We vervolgen met Stan Maes te citeren (citaat ingekort):

“Zo blijkt het over het algemeen beter te zijn dat het gezin intact blijft na de migratie, omdat sociale steun als een buffer kan werken. Daarnaast zijn een ondernemende houding en vaardigheden van belang, het hebben van enige financiële reserve, zo snel en zo goed mogelijk de taal van het gastland leren, een hoger scholings-, opleidings-, en ontwikkelingsniveau hebben en contact houden met familie van het thuisland. Migranten kunnen ook zelf hun situatie in gunstige zin beïnvloeden door bijvoorbeeld microwerelden te creëren waarin zij hun eigen cultuur kunnen beleven (thuis, verenigingen, bezoek aan gebedsplaatsen of feesten etc.); door contact te houden met het thuisland via de media, … maar wel actief aan een nieuw leven te beginnen in het gastland! Wie dicht genoeg bij migranten staat, kan ook concrete adviezen geven over wat acculturatieproblemen kan doen afnemen : leren wat stress is en ermee leren omgaan, niet trachten de problemen alleen het hoofd te bieden, maar hulp zoeken en aanvaarden, zich concentreren op de voordelen van migratie, routine in het leefpatroon inbouwen om het gevoel van controleverlies te voorkomen; zoveel mogelijk over de nieuwe cultuur leren; een mentor zoeken die bekend is met de nieuwe cultuur, creatieve dingen doen etc.” (Elmer, 2002)
    Lees meer
  • Maes, S. (2017). Van de Verlichting tot religieus terrorisme. Een psycho-educatieve visie. Garant, Antwerpen
  • Elmer, D. (2002). Cross-cultural Connections. Stepping Out and Fitting in Around the World. Inter Varsity Press. Downers Grove (IL). Helman, C.G. (2007). Culture, Health and Illness. Hodder Arnold, London.
  • Shiraev & Levy (2010). Cross-Cultural Psychology. Pearson, Boston.

3 vragen over NCZ

Prof. em. Ronald Commers laat in een interview met deMens.nu zijn licht schijnen over de actualiteit rond het vak Niet-Confessionele Zedenleer.

nieuwsbrief

Ontvang elke maand de NCZ 'In de kijker' in je mailbox, met interessante en actuele lees-, kijk- en doetips over een thema van het vak niet-confessionele zedenleer.

wegwijs

Lees hier meer over de organisaties die het vak niet-confessionele zedenleer ondersteunen of klik op een logo om rechtstreeks naar de website te gaan.

PRIK

prik

digitaal magazine voor de eerste graad middelbaar onderwijs

faq

meer faq

lees de infobrochure NCZ (uitgave: oktober 2016)

terug naar boven