portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

in de kijker

oktober 2017

is

Dossier: radicalisering

Het dossier van het deMens.nu magazine van oktober zoomt in op het heikele thema 'radicalisering', dat onze geglobaliseerde wereld voor een enorme uitdaging plaatst.

Hoe moeten we als samenleving maar ook als individu omgaan met radicalisering? Kan radicalisme ook een positieve kracht met zich meebrengen? Welke rol spelen sociale media? Veel vragen, maar ook veel antwoorden met warm een pleidooi voor een verbonden en weerbare samenleving.

Zeker niet te missen: het interview met Karin Heremans, directeur van het Koninklijk Atheneum Antwerpen over 'Radicalisering op school' (P. 36) en de praktische lesimpulsen in de Doordacht-rubriek (P. 43). Wie reeds bekend is met de Dossin kazerne in Mechelen, heeft zeker al gehoord van zijn algemeen directeur, Christophe Bush. In dit magazine laat hij zijn licht schijnen op het vraagstuk van radicalisering en formuleert hij enkele essentiële aandachtspunten bij de benadering van de problematiek, zoals de cruciale betekenis van rolmodellen (P. 28, zie ook video).


Vier filosofen over IS en terrorisme

Als aanvulling op dit thema laten we vier prominente denkers aan het woord:

“Terrorisme was voorheen een soort van gerichte aanklacht: tegen een systeem, tegen het kapitalisme of tegen de bezetting van de Gazastrook. Terrorisme was een soort van vergelding. IS is niets van dit alles. Het is een transgressie van het leven zelf in de poging om vanuit de dood te kunnen spreken en alles eeuwig in pijn te laten branden. Vanuit de sadistische structuur die het aanhoudt, zal het zijn slachtoffers nooit zonder meer doden. Eerder dan hen het leven te ontnemen, is het erop uit om hen als het ware in de dood (levend) te houden. Hun slachtoffers moeten eeuwig sterven. Erger dan dat kan sadisme niet meer worden.” Ignaas Devisch n.a.v. de getuigenis uit Mosul (Irak): “ouders vertellen ons dat ze hun geliefkoosde kind moesten aanwijzen en dat kind werd dan voor hun ogen onthoofd”
- Bron: vrtnws.be
“Wie de link tussen IS en islam ontkent, is even eenzijdig en blind als diegene die de islam met IS vereenzelvigt” “De islampessimist heeft gelijk: de islam speelt een rol in de problematiek van de Syriëstrijders en het Midden-Oosten. Maar het gaat om één bepaalde interpretatie en je kunt de situatie niet begrijpen door alleen religie in rekening te brengen. De islamoptimist heeft gelijk dat ook geopolitiek een bepalende rol speelt in het Midden-Oosten. Maar wie doet alsof het kalifaat en de gewapende jihad niets met de islam te maken hebben, kent de geschiedenis en de tekstbronnen van de islam niet.” Patrick Loobuyck
- Bron: Pag. 123 – 126, uit : LOOBUYCK, P., Samenleven met gezond verstand, Polis: Kalmthout, 2017.
“Het gaat helemaal niet over hoe superieur wij zijn, maar over hoe we mensen kunnen overtuigen van het belang van onze Verlichtingswaarden. De ideologen van Islamitische Staat voeren zwaar propaganda om mensen te verleiden en te overtuigen. Tegen jongeren zeggen ze: ‘Volg ons en we maken van jou een échte man of vrouw.’ Ze geven jonge mensen het gevoel dat hun leven zinvol wordt. ‘Als je jezelf opblaast, heeft dat effect op de hele wereld.’ Wij moeten daar ónze overtuigingscampagne tegenover stellen. We zullen geen mensen overtuigen door te staan roepen dat we superieur zijn. Dat werkt alleen maar contraproductief. […] Het politieke systeem werkt volgens Spinoza het beste als potentia ['kracht'] en potestas ['macht'] min of meer met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer mensen dus in een systeem leven waarin de door hen overgedragen politieke macht hen ook de vrijheid geeft zichzelf te verwezenlijken. Dat ideale systeem was voor Spinoza de democratie. De angst die mensen ervaren in een regime waarbij ze door de machthebbers opgepakt, opgesloten en gefolterd kunnen worden, is universeel en wordt niet cultureel bepaald. Al zijn er culturele verschillen die wel bestudeerd moeten worden. Iedereen put dus voordelen uit het leven in een vrije samenleving.” Tineke Beeckman
- Bron: DeMorgen
“Terroristen eisen bomaanslagen op. Laat ons ook opeisen, maar dan al het mooie, goede en slimme dat we als mensheid voortbrengen. Of nog beter, laat ons dat allemaal schenken aan elkaar.” […] “We eisen de democratie op, die een onvergelijkbaar betere levenskwaliteit creëert voor haar inwoners, moslims en andere minderheden inbegrepen, dan de fascistoïde dictatuur die IS voorstaat. Laat ons de twijfel en verwondering opeisen, eigen aan filosofie en wetenschap. De verstikkende dogmatiek, die absolute zekerheid oplevert over een paradijselijk leven na de martelaarsdood, laten we over aan de religieuze fanatici. […] We eisen de kunsten op, alles wat ontroert en inspireert, van architectuur tot muziek, literatuur, poëzie en schilderkunst. […] Natuurlijk eisen we ook de ontelbare altruïstische handelingen op die miljarden mensen dagelijks verrichten. Het altruïsme en de empathie overstijgt de enge clanmoraliteit, zonder dat ook maar iemand daar hoeft over na te denken. […] Laten we ook de universele verklaring van de rechten van de mens opeisen, evenals de afschaffing van de slavernij, het bestrijden van racisme, de erkenning van vrouwen-, kinder- en homorechten en zelfs de ontwikkeling van dierenrechten. […] Het vloeit allemaal vanzelf voort uit de geesten en harten van de overweldigende meerderheid van de mensheid. Veeleer dan iets te moeten opeisen, delen en schenken we het met en aan elkaar. […]” Johan Braeckman
- Bron: vrtnws.be

Atheometer

De religiometer van Anne Provoost (in Beminde ongelovigen. Atheïstisch sermoen) stelt een gradatie op van gelovigheid of theïsme. Die meter loopt van ‘a-theïsme’ (graad 1) naar fundamentalistisch theïsme (graad 10). HVV Atheïsme Vlaanderen ontwikkelde in navolging hiervan een Atheometer. De schaal gaat van ‘levensbeschouwelijk neutraal’ (graad 1) tot ‘extremistische anti-theïst’ (graad 8).

Naar de atheometer

nieuwsbrief

Ontvang elke maand de NCZ 'In de kijker' in je mailbox, met interessante en actuele lees-, kijk- en doetips over een thema van het vak niet-confessionele zedenleer.

wegwijs

Lees hier meer over de organisaties die het vak niet-confessionele zedenleer ondersteunen of klik op een logo om rechtstreeks naar de website te gaan.

PRIK

prik

digitaal magazine voor de eerste graad middelbaar onderwijs

faq

meer faq

lees de infobrochure NCZ (uitgave: oktober 2016)

terug naar boven