portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

in de kijker

februari 2019

lentefeest

Darwindag, in memoriam, klimaatrebellen

Darwindag

Op 12 februari vieren humanisten overal ter wereld Darwindag, of de geboortedag van Charles Darwin, de grondlegger van de moderne evolutietheorie. Darwindag is het uitgelezen moment om wetenschap en wetenschapsfilosofie in de kijker te plaatsen.
Charles Darwin was een Britse natuurwetenschapper die leefde in de 19de eeuw. Hij bedacht een theorie over hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld. In de westerse wereld geloofde men toen dat God de wereld en alles wat leeft geschapen had. In 1859 wordt Darwins meesterwerk Over het ontstaan van soorten voor het eerst gepubliceerd. Hierin beschrijft hij hoe levende wezens door geleidelijke evolutie ontstaan zijn.

Ontdek alles over Darwindag

De ogen van de panda

Het klimaat is vandaag een hot topic, met dank aan de vele jongeren die het thema bovenaan de politieke agenda hebben geplaatst. Dit heeft onwaarschijnlijk al geleid tot boeiende discussies, ook binnen de lessen niet-confessionele zedenleer. Soms kan je evenwel door de bomen (de verschillende opinies) het bos niet meer zien.
Wat is de kern van het milieuprobleem? Hoe is het ontstaan, hoe komen we tot een oplossing en welke milieu-ethiek is daarvoor nodig?
Etienne Vermeersch onderzocht het en publiceerde in 1988 De ogen van de panda. Het werd een bestseller. De kern van zijn betoog houdt vandaag nog altijd stand. Sterker, de argumenten van toen hebben aan kracht gewonnen.
Etienne Vermeersch was jarenlang een van de meest toonaangevende filosofen in ons land. Hij droeg bij tot de wetgeving inzake patiëntenrechten, abortus, euthanasie en onderzoek op embryo’s. Zijn boeken vinden jaar na jaar nieuwe lezers. Hij overleed in januari 2019.

Lees de in memoriam van Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu

De geschiedenis van het atheïsme

Een week later nam ook het leven van em. Prof. dr. Hubert Dethier, één levensjaar ouder dan Verweersch, een einde. Hubert Dethier stond mee aan de wieg van de opleiding moraalwetenschappen aan de VUB, alwaar hij in prof. dr. Leopold Flam zijn grote inspirator zag. Hij stond aan de Vrije Universiteit Brussel (en later ook de Vrije universiteit Amsterdam) bekend als een gepassioneerde lesgever in een uiteenlopend domein van vakgebieden: filmfilosofie, semiotiek, filosofie van de middeleeuwen en het marxisme, geschiedenis van de godsdiensten. Anders dan de opiniemaker Vermeersch, liet Dethier in een discussie – hij voelde meer voor een open gesprek - liever ruimte voor twijfel en aandacht voor de enigszins dubbelzinnige natuur van de mens met het voortdurend spanningsveld tussen zeggen en doen. Waar het materies betrof van zware existentiële aard, riep hij op tot gematigdheid in het debat. Als een eerbetoon aan zijn leermeester Flam schreef hij het werkstuk ‘de geschiedenis van het atheïsme’, om slechts één titel van de veelschrijver en taalvirtuoos Dethier te vernoemen.

Lees de in memoriam van Jan Van den Brande namens deMens.nu

Lees een interview met Dethier uit ETHIEK & MAATSCHAPPIJ

Rebel Rebel

Het kan ook waardevol zijn om binnen de context van de klimaatmarsen (maar ook de gele hesjes beweging, de nationale vakbondsstaking ...) ‘opstandigheid’ als thema aan te snijden. Inspiratie om dit onderwerp te kaderen vind je in het deMens.nu dossier Rebel Rebel.

Ontdek het dossier Rebel Rebel

Op vakantie met Mientje de mier

In februari 2019 brengt Fakkeltjes vzw een vervolg uit op Mientje de mier op wereldreis. Het nieuwe boek heeft als titel Op vakantie met Mientje de mier. In dit avontuur gaat Mientje samen met Sientje en de Koningin opnieuw op wereldreis. Ze ontmoet er mieren die op haar lijken, maar soms toch ook een beetje anders zijn. De mieren houden halt in Thailand, Nederland, Peru, Zwitserland, Canada, Turkije, Griekenland, Congo, Rusland en België. Doorheen de verhalen ontdekken kinderen de diversiteit in de wereld. Ze leren daarbij ook nadenken over wie ze zelf zijn. De auteurs Mira Roos en Bert Goossens schrijven al jaren voor de Fakkeltjes. Sarah Rathé verzorgt de prachtige illustraties.

Voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Een ideaal cadeau voor zij die hun lentefeest vieren!

Meer info en bestellen op www.fakkeltjes.be/boeken

Debatwedstrijd

De debatwedstrijd is een gratis debatcompetitie waarin jongeren het in duo verbaal tegen elkaar opnemen rond actuele thema’s. De grote finale vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019 in het Vlaams Parlement te Brussel. Je vindt alle informatie over de stellingen en voorrondes op de website.

www.debatwedstrijd.be

Verslag: Humanisme in de educatieve praktijk @Utrecht

Met de verantwoordelijken van de lerarenopleidingen NCZ vond in oktober een vruchtvolle uitwisseling plaats over ‘Humanisme in de educatieve praktijk’ aan de Universiteit voor Humanistiek van Utrecht, in samenwerking met de levensbeschouwelijke partners van HVO (Nederland) en Levenskunde (Berlijn). De goed ontvangen voordracht voor het Vlaamse vrijzinnig humanistisch vak werd gezamenlijk gebracht door inspecteur-adviseur Jan Van Vaek en Christophe Van Waerebeke, stafmedewerker RIBZ. Het symposium had als opzet kennis te nemen van elkaars contexten en bijbehorende vraagstukken/dilemma’s om van elkaar te kunnen leren en eventueel de samenwerking te versterken.

Verslag: 70 jaar vrouwenstemrecht

Op 5 december jongstleden vond in PXL Hogeschool Hasselt het jaarlijkse decemberdebat plaats, met als thema ’70 jaar vrouwenstemrecht’. Deze heugelijke verjaardag mocht niet onopgemerkt voorbijgaan, daarom nodigden de organisatoren Meyrem Almaci (Groen) en Gwendolyn Rutten (Open VLD), de enige twee vrouwelijke partijvoorzitsters die Vlaanderen rijk is, uit om met elkaar in debat te gaan. Algemeen directeur van deMens.nu, Anne-France Ketelaer leidde het debat in goede banen. De hoofdvraag luidde: '70 jaar vrouwenstemrecht, welke strijdpunten blijven over?'. Dat er strijdpunten overblijven staat buiten kijf.
Immers, jaarlijks toont 'Unequal payday' aan dat de discriminatie in verloning overeind blijft. Vrouwen trekken de grens over naar Nederland omdat abortus daar in een later stadium van de zwangerschap is toegestaan. Franse feministen noemen draagmoederschap een 'instrumentalisering' van een vrouwenlichaam. Prognoses over de klimaatsverandering tonen dat vrouwen meer zullen te lijden hebben dan mannen, terwijl vrouwen nu al wereldwijd tot de financieel zwaksten behoren. De #metoo getuigenissen bewijzen dat grensoverschrijdend gedrag alomtegenwoordig is. Quota voor vrouwen op de werkvloer, kieslijsten en raden van bestuur worden door de één als noodzakelijk beschouwd, terwijl de ander het als een paternalistische belediging beschouwt, ... Deze stellingen zouden het onderwerp van discussie uitmaken tijdens het debat.

Nadat Gwen Verhulst, lector PXL Social Work, het publiek verwelkomde richtten beide voorzitsters een openingswoord tot het publiek, waarbij Meyrem Almaci de actualiteit kaderde en Gwendolyn Rutten een overzicht van de geschiedenis van vrouwenrechten schetste. Vervolgens gaf Anne-France Ketelaer de aanzet tot wat een zeer interessant debat bleek te zijn. Hoewel beide voorzitsters het over heel wat punten helemaal eens waren met elkaar, vielen punten van meningsverschil op wanneer het bijvoorbeeld over ouderschapsverlof-verdeling ging. Onze gasten namen een duidelijke positie in ten aanzien van belangrijke ethische thema’s en pleitten voor meer vrouwelijke vertegenwoordiging in alle lagen van het maatschappelijk leven, waar die vertegenwoordiging momenteel te wensen overlaat. Gwendolyn Rutten herhaalde haar oproep die ze voorheen in de pers maakt: haar wens om de helft van de volgende regering uit vrouwen te laten bestaan. Meyrem Almaci stemde daarmee volmondig in. Voorzitter van de Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer (RIBZ), Ingeburg Digneffe, had de eer de avond te mogen afsluiten. De organisatoren blikken tevreden terug op een geslaagde editie van het decemberdebat en danken de partners van harte voor hun medewerking.
Het decemberdebat is een samenwerking tussen PXL Education (vakgroep NCZ), PXL Social Work, Ingeburg Digneffe (voorzitter RIBZ), Vrijzinnig Punt, Humanistisch Verbond Hasselt, UPV en IMD Limburg.
Met dank aan Jo Dirix, Lector Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) Hogeschool PXL, dpt. Education, voor de organisatie en het verslag.

Ouder

nieuwsbrief

Ontvang elke maand de NCZ 'In de kijker' in je mailbox, met interessante en actuele lees-, kijk- en doetips over een thema van het vak niet-confessionele zedenleer.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hier de privacyverklaring van deMens.nu

wegwijs

Lees hier meer over de organisaties die het vak niet-confessionele zedenleer ondersteunen of klik op een logo om rechtstreeks naar de website te gaan.

PRIK

prik

digitaal magazine voor de eerste graad middelbaar onderwijs

Grote en kleine gelukjes

faq

meer faq

lees de infobrochure NCZ (uitgave: oktober 2016)

terug naar boven