portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

in de kijker

oktober 2017 (bis)

armoede en ongelijkheid

Sapere Aude! Armoede & ongelijkheid

17 oktober was het Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Helaas viel er weinig te vieren: er is nog steeds veel (extreme) armoede in de wereld. Ook in ons land leeft 15% van de bevolking onder de Europese armoedegrens.

Wat is de relatie tussen ongelijkheid en armoede? Hoe wordt er binnen de samenleving naar armoede gekeken? Aan wat heb je gebrek als je arm bent? Wat zou jij missen als je arm bent? Hoe kunnen we armoede bij ons en in de wereld structureel aanpakken? Waarom waarde hechten aan Fair Trade? Hoe leggen we de steeds toenemende ongelijkheid aan banden? Wat kan een school (je klas) doen?

Dit schooljaar is Armoede en ongelijkheid het thema van de Sapere Aude wedstrijd. Leerlingen NCZ kunnen opnieuw kritisch en creatief aan de slag gaan en een werkstuk inzenden in de vorm van een essay, een knutselwerk, een onderzoek, een sociale actie, een documentaire …

De werkstukken kunnen worden ingezonden via www.sapereaude.be vanaf 2 januari 2018 tot en met 30 maart 2018. Op de website vind je meer info over het thema en de modaliteiten om deel te nemen.

Behoedzaamheid is geraden bij de behandeling van het thema armoede in de klas (voornamelijk in het Basisonderwijs). Armoede is een wijd verspreid fenomeen en leidt vaak een verborgen bestaan. Het maakt van armoede een gevoelig thema; wees je daarvan bewust. Als leraar kan je je wapenen met tips en toepassingen uit het elektronisch beschikbaar didactisch pakket ‘Lopke’.

Wie zich mee wil inzetten tegen kansarmoede op school kan altijd nagaan of er werkgroep rond armoede actief is binnen de school. Is die er niet, dan kan er mee aan de kar worden getrokken voor de oprichting van een werkgroep tegen armoede en de hulp ingeschakeld worden van de vzw Schulden op school.


nieuwsbrief

Ontvang elke maand de NCZ 'In de kijker' in je mailbox, met interessante en actuele lees-, kijk- en doetips over een thema van het vak niet-confessionele zedenleer.

wegwijs

Lees hier meer over de organisaties die het vak niet-confessionele zedenleer ondersteunen of klik op een logo om rechtstreeks naar de website te gaan.

PRIK

prik

digitaal magazine voor de eerste graad middelbaar onderwijs

faq

meer faq

lees de infobrochure NCZ (uitgave: oktober 2016)

terug naar boven