Het vak niet-confessionele zedenleer wordt ondersteund door de erkende vereniging (RIKZ.Z) en diverse vrijzinnig humanistische organisaties.

De RIKZ.Z, de Raad voor Inspectie & Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer, is verantwoordelijk voor het beheer van het vak Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ), één van de levensbeschouwelijke keuzevakken in de officiële scholen van het lager en secundair onderwijs. De RIKZ.Z staat in voor de kwaliteitsborging en behartigt en vrijwaart het belang van NCZ voor haar leerlingen- en studenten.

Ten aanzien van de leerkrachten NCZ en de inspecteurs-adviseurs NCZ heeft de RIKZ.Z een leidende, begeleidende en controlerende bevoegdheid. Een team van acht inspecteurs-adviseurs staat in voor de begeleidings- en inspectieopdracht zoals decretaal bepaald en toegekend.

De RIKZ.Z behoort tot de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), ook bekend onder de roepnaam ‘deMens.nu’.

Partners

deMens.nu

Naast de organisaties die zich specifiek inzetten voor de cursus NCZ zijn er nog tal van vrijzinnig humanistische organisaties met informatieve, educatieve en andere dienstverlening. Al deze organisaties zijn aangesloten bij de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, beter bekend als deMens.nu.

Meer info

Fakkeltjes vzw

Fakkeltjes brengt educatief materiaal uit voor de leerlingen lager onderwijs.

Meer info

Samenspel NCZ vzw

Samenspel NCZ vzw is een autonome vereniging die zich tot doel stelt de cursus niet-confessionele zedenleer te ondersteunen door o.a. het uitgeven van een vakdidactisch tijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer lager onderwijs.

Meer info

PRIK vzw

PRIK vzw brengt educatief materiaal uit voor leerkrachten en leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.

Meer info

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer