De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan? - Martin Harlaar (red.)
Uitgegeven bij Gompel & Svacina

Dit boek snijdt een voor het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ) bijzonder belangwekkend thema aan, dat de corebusiness vormt van de leerkrachten NCZ: moraal en waar komt het vandaan?
De bijdragen nemen je mee op een persoonlijke zoektocht naar de genese van onze moraal.
Zonder een allesomvattend antwoord te geven, komt het boek doelbewust met een caleidoscopisch beeld om onze interesse en inleving te wekken. Zo mondt het boek uit in een brede stroom van nuances, klemtonen en invullingen, van objectiverende scherpstellingen en doorleefde metaverhalen. Vele visies vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven; allen verschillend en toch gelijklopend, algemeen herkenbaar en toch heel persoonlijk. Geen betere basis om de dialoog aan te gaan over een gemeenschappelijke morele grond; over wat moraal in een pluriforme samenleving voor ons allen kan betekenen, als burger, als adolescent, als ouder, als mens.

In deze bundel wordt de behandeling van de vraag ‘hoe de mensheid begiftigd werd met een moreel bewustzijn’ open gehouden en zo ruim mogelijk voorgelegd. Daarom biedt het veel aanknopingspunten om onderwerpen als levensbeschouwing (zowel persoonlijk als vanuit een traditie), moreel burgerschap, ethiek en mensenrechten te thematiseren in een pedagogisch leergesprek.
Een aanrader voor NCZ en de andere levensbeschouwelijke of aanverwante vakken, kortom iedereen die geïnteresseerd is in het morele verschijnsel en zelf op onderzoek wil uitgaan.

gompel-svacina.eu

Meer info en bestellen

Enkele personen, met uiteenlopende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, hebben voor ons hun bijdrage ingesproken.
Misschien iets voor jouw les NCZ of interlevensbeschouwelijk project?

Nelleke Noordervliet

Auteur (Katholiek opgevoed, nu atheïst)
Bekijk de video

Walter Van Steenbrugge

Advocaat (Vrijdenker)
Bekijk de video

Samira Azabar

Sociologe Universiteit Antwerpen (moslima)
Bekijk de video

Bart Voorzanger

Theoretisch bioloog, vertaler (Agnosticus/scepticus)
Bekijk de video

Petra Schipper

Stadspredikant/presentiebeoefenaar in Antwerpen (Protestants-christelijk)
Bekijk de video

Anne Provoost

Schrijfster (Atheïst)
Bekijk de video

Razi Quadir

Docent en Islamitische aalmoezenier
Bekijk de video

Rik Torfs

Kerkjurist (Rooms-katholiek)
Bekijk de video

Marc Cosyns

Huisarts Universiteit Gent, auteur, vredesactivist (Vrijzinnig humanist)
Bekijk de video

A.C. Uitslag

Predikant Urk (Christelijk-gereformeerd)
Bekijk de video

Heidi Mertes

Professor medische ethiek Universiteit Gent (Vrijzinnig)
Bekijk de video

Antoine Bodar

Priester-schrijver (Rooms-katholiek)
Bekijk de video

Marianne L. van Praag

Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda, Den Haag
Bekijk de video

Martin Harlaar - Freelance historicus (Humanist)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer