In de laatste GO!-Nieuwsbrief werd een onlinebevraging opgenomen om input te bekomen voor het GO!-memorandum in de aanloop van de komende verkiezingen in 2024.
Het GO! peilt in de enquête naar ideeën, suggesties en wensen voor het onderwijs en bevraagt daarbij alle betrokkenen: onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders.
Ook jullie hebben als levensbeschouwelijke onderwijsprofessionals in het onderwijsnet van het GO! de kans om deel te nemen aan de bevraging.
Controleer hiervoor jullie e-mailbox of Smartschool.

Spoileralert: in de bevraging komen ook de levensbeschouwelijke vakken aan bod, die een hot item blijven voor onderwijshervormers.
De specifieke vraag wordt ingeleid met de bewering: “de aanwezigheid van verschillende levensbeschouwingen op school en in de klas geeft aanleiding tot polarisatie”.
Daarop volgt de stelling: “een uur levensbeschouwing moet vervangen worden door interlevensbeschouwelijke dialoog in alle graden van het secundair onderwijs”. (met antwoordmogelijkheid van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’ of ‘ik weet het niet’)
Een ambitieuze voorafname dus van wat de erkende vereniging (RIKZ.Z) en zijn inspectie NCZ om dit moment in proefprojecten voorbereiden voor de derde(!) graad van het secundair onderwijs.

Hieromtrent toch enige verduidelijking:
• Een uitbreiding van ILD naar de tweede en eerste graad van het secundair onderwijs heeft nooit tot de afspraken behoord met het GO! en komt ook niet voor in het samenwerkingsprotocol met het GO!
• De RIKZ.Z - maar ook de instanties van de andere levensbeschouwelijke vakken - hebben geen apart vak op het oog. ILD blijft de taak voor de leerkracht LBV. Geen beter vak weggelegd om de uitdaging aan te gaan rond interlevensbeschouwelijke samenwerking en dialoog, dan het vak levensbeschouwing
• Een uur afname voor ILD in alle graden van de derde graad: graag ook nog voldoende tijd voor de verwezenlijking van het eigen project NCZ zoals ingeschreven in het leerplan en het persoonlijk jaarwerkplan (naast de ILC’s).

Na de GO!-online-enquête volgt een volledig traject in vijf stappen:
• Een grote, anonieme online bevraging in oktober
• Denkgroepen in november
• Een aanbod voor scholengroepen in februari
• Regionale bijeenkomsten in maart
• Een nieuw leerlingentraject

We kunnen niet anders dan voorlopig hier te eindigen met de warme oproep: laat je stem horen!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer