In het laatste trimester van het schooljaar 2021-2022 werd op initiatief van de RIKZ.Z een online enquête afgenomen onder de leerlingen van het secundair onderwijs uit het vierde en vijfde leerjaar ASO, TSO en KSO. Hiervoor konden we een beroep doen op de dankbare medewerking van onze collega-leraars niet-confessionele zedenleer uit de betrokken leerjaren.

Met de enquête, onder het mentorschap van prof. dr. Dimokritos Kavadias, lid van het bestuursorgaan van de RIKZ.Z., wil de RIKZ.Z een aanvang maken met de participatie van leerlingen aan het beleid en de organisatie van het vak NCZ. Aan de hand van 38 vragen werd gepeild naar de achtergrond van de leerling en zijn/haar/hun mening over de inhoud en de vorm van het vak NCZ.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer