PRIK gaat dit schooljaar van start met de 10de jaargang van PRIK-DIGITAAL.
De artikels van PRIK blijven instaan voor het stimuleren van een interactief en kritisch klasgebeuren met als centraal oogmerk: de leerlingen NCZ zelfstandig leren denken en handelen. Het uitgangspunt blijft steevast : het duurzaam aanwakkeren van hun zelfwerkzaamheid en autonomie.

Goed om weten:

• de registraties van de scholen voor het schooljaar 2021 –2022 werden met ingang van 1 juli 2022 geblokkeerd. Je dient dus opnieuw in te schrijven volgens onderstaande procedure
• de prijs elektronisch blijft ook dit schooljaar 2022-2023 heel leerling-vriendelijk: niet 1 euro per leerling want ook dit schooljaar kunnen jullie leerlingen GRATIS worden geregistreerd. PRIK ziet dit als een extra stimulans om jullie leerlingen echt massaal in te schrijven. Geld ophalen of de administratie daarrond is ook dit schooljaar niet aan de orde. Dus collega, ga er eens extra voor, voor je leerlingen en voor jezelf!
• de registratie is niet meer individueel maar per school (één login per school)
• de leerkracht dient via info@prikncz.be door te geven hoeveel leerlingen NCZ er zijn, dit samen met de naam en het adres van de school.
• leerkrachten die reeds zijn geregistreerd, dienen hun registratie gewoon te bevestigen via info@prikncz.be, en het aantal leerlingen met de naam en het adres van de school door te geven. Zij blijven geregistreerd met dezelfde gegevens en blijven apart toegang krijgen tot het LEERKRACHTENDEEL.
• NIEUWE leerkrachten registreren zich, en geven de aantallen leerlingen met de naam en het adres van de school door via info@prikncz.be

Deze vorm van registreren laat je toe veel sneller deze administratie af te handelen, en brengt je leerlingen ook veel directer in contact met onze artikels voor je lespraktijk.

LEES MEER

PRIK verzoekt je opnieuw overtuigd en collegiaal de EERSTE graad in je school maximaal lid te maken, en voor je andere leerlingen en klassen oordeel je zelf vrijblijvend, wat inhoudt 1ste leerjaar 2de graad ASO-TSO-KSO, de volledige 2de graad voor onze BSO-leerlingen.
Zodoende ziet PRIK er opnieuw naar uit om traditiegetrouw een hele reeks nieuwe artikels aan te bieden voor jullie lespraktijk.
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om info@prikncz.be te contacteren.

Wat onze nieuwe jaargang 43 inhoudelijk betreft:

We blijven opteren voor de nieuwe formule van het voorbije schooljaar voor de aanlevering van artikels. Vanaf maandag 5 september levert Prik zijn eerste artikel waarmee jij en je leerlingen direct in de klas aan de slag kunnen.
Het tijdstip waarop een nieuw artikel dit schooljaar beschikbaar is op onze website blijft op wekelijkse basis. Met andere woorden, elke week zal PRIK een nieuw artikel publiceren, dit om nog accurater te kunnen inspelen op de ons omringende samenleving en wereld.

PRIK wenst je een uitermate creatief, waardevol en uitdagend nieuw schooljaar toe, en wij hopen zeker ons inhoudelijk steentje daartoe bij te dragen.
Tot 5 september en alvast een blitse start voor nu al.

BELANGRIJK :
PRIK dringt er uit organisatorische en administratieve redenen echt sterk op aan je leerlingen zo snel mogelijk te registreren, en echt niet te wachten tot de uiterste registratiedatum van 30 september. Des te sneller we een overzicht hebben, des te vlotter wij jou kunnen informeren, omtrent wat nog op stapel staat.

! COLLEGIAAL VERZOEK !

Beste PRIK-collega

Wij zouden het bij PRIK uitermate waarderen mocht je zo vriendelijk willen zijn aan info@prikncz.be even gewoon een mailtje te sturen. Zo kunnen we beschikken over je e-mailadres en kan PRIK je als PRIK-leerkracht rechtstreeks aanschrijven met informatie over onze artikels of andere PRIK-publicaties. Het zou ons immens veel tijd besparen bij de verwerking van onze administratie en het vrijwilligerswerk lichter maken. Wij bieden jou de absolute garantie dat je van ons enkel en alleen informatie die PRIK aanbelangt zal ontvangen.

Nu reeds onze oprechte dank bij voorbaat om dit mailtje aan PRIK te willen versturen.

Collegiale groet,

Het PRIK-team
Prik vzw

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer